תנאי השימוש

מעודכן ליום: 17 למאי 2024

*התנאים להלן מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מתייחסים לשני המינים במידה שווה

1. הסכמה לתנאים

ברוך הבא ל-colleads (קו-לידז), פלטפורמה מקוונת להפניות בין קולגות ממקצועות הבריאות והטיפול המוצעת על ידי עוסק מורשה מספר 21542733. הגישה והשימוש שלך ב-colleads מציינים את ההכרה וההסכמה המפורשת שלך לציית לתנאי השימוש המפורטים בהסכם זה.

ההתקשרות שלך עם colleads מסמלת כינון מערכת יחסים חוזית בינך - בעל מקצוע בתחומי הבריאות ו/או הטיפול המחזיק בכל האישורים, הרשיונות, הביטוחים והאסמכתאות הרלוונטים, ככל שנדרשים, לצורך אספקת שירותים בתחום המקצוע שלך (להלן "המשתמש"), ובין עוסק מורשה מספר 21542733 (להלן "נותן השירות"). הכרחי שתבדוק היטב ותבין את התנאים הללו לפני שתתחיל כל שימוש בפלטפורמה שלנו. כל הבנה, טענה על הסכמה או הבטחה שלא נכללה בתנאי חוזה זה, לא תהיה תקפה.

בבחירה להמשיך עם colleads, אתה מכיר במפורש, מבין ומסכים לציית לכללים ולהנחיות המופיעים בהסכם זה. תנאים אלה מגדירים באופן ממצה את כל ההבנות, ההסכמות וההבטחות אשר נעשו בין הצדדים ואת המסגרת המשפטית המסדירה את השימוש בפלטפורמה שלנו, והם בסיסיים להבטחת סביבה מוסדרת ומאובטחת עבור כל המשתמשים ולקוחות הקצה (להלן גם "הלקוחות" או "הפונים"). הסכמתך לתנאים אלה חיונית להקמת התקשרות שקופה, חוקית ומועילה לכל הצדדים בתוך colleads. ההקפדה שלך על תנאים אלה אינה רק מחייבת מבחינה משפטית אלא גם משמשת הבטחה לפעילות ממושמעת ומסודרת עם ובתוך הפלטפורמה שלנו.

2. תיאור השירות

מהות השירות של colleads היא יצירת וניהול לידים בין קולגות. colleads היא פלטפורמה מקוונת המתמחה במציאת התאמה בין פרטי הפניה מקצועית לקולגות המעוניינים לקבלה. הפלטפורמה שלנו, הנגישה באמצעות יישומון (אפליקציה) המציע מגוון של אמצעים המאפשרים לקולגות מאותו מיליה מקצועי ליצור, לנהל, להפנות ולקבל הפניות של פונים המחפשים שירות זה או אחר של איש מקצוע ממקצועות הבריאות והטיפול. בליבה של colleads טמונה היכולת לנהל את רשת הקולגות המקצועיים שלהם ולרכז באופן נוח ויעיל הפניות איכותיות ומדוייקות של לקוחות פוטנציאליים. כל אלו מאפשרים לבעלי מקצוע לשמור על זרם תדיר ומתאים של לקוחות על ידי שיווק מפה לאוזן, וכן מקלים משמעותית על בעלי מקצוע לעזור למכרים או מטופלים הפונים אליהם למצוא במהרה את הכתובת המקצועית המתאימה והזמינה ביותר עבורם.

לצורך כך נותן השירות מספק את הפלטפורמה הדיגיטלית עבור המשתמשים להפנות ולקבל הפניות מקצועיות, אך יובהר כי אינו מהווה צד או גורם מתווך בין המשתמש ללקוחות הקצה ובין המשתמש למשתמשים אחרים. היחסים שבין המשתמש לנותן השירות אינם יחסי עובד-מעביד ו/או שולח-שלוח ו/או יחסי שותפות.

השירות ב-colleads שואף לספק ממשק אינטואיטיבי וידידותי למשתמש, תוך שמירה על מקצועיות וקולגיאליות מול המשתמשים האחרים וכמובן שמירה על פרטיותם של הפונים. מיקום וסדר ההופעה של המשתמש בפלטפורמה ייקבע לפי שיקול הדעת של נותן השירות כפי שבא לידי ביטוי באלגוריתם. הכלים של הפלטפורמה שלנו כוללים פרופיל דיגיטלי לכל משתמש, ניהול רשת קולגות, טופס הפניה ייעודי למילוי פרטי ההפניה תוך שמירה על חסיון הפונה, התאמת, בחירת ושליחת פרטי הקשר של משתמשים מתאימים ומעוניינים ללקוח הקצה לצורך בירור לגבי תחילת מתן השירותים בין המשתמש ולקוח הקצה (להלן "ליד" או "lead"). אין באמור הבטחה או התחייבות להתקשרות חוזית בין הפונה למשתמש. עוד יובהר, כי משתמש אשר קיבל הפניה דרך colleads עדיין נושא באחריות להבהיר ללקוח הפוטנציאלי את תנאי השירות שהוא מעניק, תנאי האספקה, תנאי ביטול, פרטים ליצירת קשר וכיו"ב והכל בהתאם ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן והדין החל על שירותיו ועל התקשרות עם מטופלים. כמו כן, ייתכן ובעתיד לקוחות ומשתמשים אחרים יוזמנו לציין דירוג לגבי שירותיו והתנהלותו של המשתמש כאמצעי להוסיף מידע מהימן ולתרום לקבלת החלטות בתהליך ההפניה.

3. רשיון ושימוש בשירות

השירות של colleads הוא SaaS (כלומר,software as a service) המעניק למשתמשים רישיון לא בלעדי ולא ניתן להעברה לגשת לפלטפורמה ולהשתמש בה בכפוף לעמידה בתנאים המפורטים כאן. הרישיון ניתן בתנאי מפורש שהמשתמשים יצייתו למדיניות ולתקנות שנקבעו. גישה זו מוגבלת לשימוש ב-colleads ובתכונות הקשורות אליו למטרות חוקיות ומורשות. הבעלות וזכויות הקניין הרוחני על השירות, הכוללות את מאפייני המוצר, התוכנה, הטכנולוגיה שלו, וכל שיפורים או שינויים הבאים, נשארות בבעלות הבלעדית של נותן השירות. כמו כן, נותן השירות שומר לעצמו את הזכות להיעזר בשירותיו של צד שלישי לביצוע העבודה במסגרת החוזה (outsourcing) ולמשתמש לא תהיה כל טענה בעניין זה.

למשתמש ניתנת ההרשאה לעסוק בפלטפורמה, לגשת לכלים ולפונקציונליות שלה למטרת יצירה, התאמה, שליחה וקבלה של הפניות בינו לבין משתמשים נוספים בהיקף המוגדר של השירות. כל שימוש, שכפול או הפצה לא מורשה של colleads או רכיביו אסורים בהחלט ועלולים לגרום להפסקת הגישה. הרישיון המסופק למשתמשים על ידי נותן השירות מותנה בהבנה ובעמידה בתנאים וההגבלות המוצגים במסמך זה.

הכרחי שהמשתמשים יפעלו בגבולות המוגדרים בהסכם זה כדי לשמור על שלמות הפלטפורמה ולהבטיח סביבה מאובטחת והוגנת לכל המשתמשים. מומלץ למשתמשים להשתמש בצורה הטובה ביותר בגישה המורשית ל-colleads, תוך ניצול הפונקציונליות הרבה המוצעת כדי למקסם את הערך אותו יכולים להביא לעצמם, לקולגות שלהם וכמובן לציבור הפונים המחפשים שירותים בתחומי הבריאות והטיפול. על כן היענות לתנאי השימוש ושימוש אחראי בפלטפורמה יכולים לתרום לפרנסת המשתמשים, לקהילה מקצועית משגשגת ולהטבה בשירותים המונגשים לציבור הכללי.

4. אחריות המשתמש

ב-colleads למשתמשים יש תחומי אחריות ספציפיים כדי להבטיח סביבה מאובטחת ואתית:

-אבטחת חשבון: לצורכי אבטחה ונוחות, הרישום והכניסה לחשבון colleads מתבצעת באמצעות אימות חשבון google. המשתמשים נושאים באחריות לשמירה על פרטי החשבון שלהם, כולל שמירה על סודיות אישורי הכניסה והודעה מיידית לנותן השירות במקרה של חשד לגישה לא מורשית. מומלץ למשתמשים להפעיל נוהלי סיסמאות חזקים ולנקוט באמצעי הזהירות הדרושים כדי למנוע גישה בלתי מורשית.

-שקיפות וציות: עמידה בתנאים שנקבעו ובמדיניות הפרטיות היא חובה. המשתמשים נדרשים להתנהל במסגרת הגבולות החוקיים והסטנדרטים האתיים שנקבעו בהסכם ואשר מהדהדים את כללי האתיקה של מקצועם. המשתמש יתנהל מול נותן השירות ויתר המשתמשים בפלטפורמה בשקיפות מלאה בכל הנוגע למקצועיותו, לנסיונו ולשירותיו. כל שימוש לרעה או הפרה של תנאים אלה עלולים לגרום לסגירת החשבון או להליכים משפטיים נוספים.

-מקצועיות: מעצם הרישום לפלטפורמה, המשתמש מתחייב שהוא בעל כל היכולות, כישורים, מיומנויות, אישורים, והאסמכתאות הרלוונטים, ככל שנדרשים, לצורך אספקת שירותים המוצעים על ידו דרך colleads. כמו כן, זו אחריותו הבלעדית של המשתמש לבטח עצמו בכל הביטוחים הרלוונטיים לתחום עיסוקו לרבות ביטוח אחריות מקצועית.

-המשתמש נושא באחריות לתיאום מתן השירותים, מכירת שירותי המשתמש, לרבות טיב ואיכות השירותים, תכונותיהם ואופן אספקתם חלה על המשתמש בלבד וישירות מול הלקוחות. המשתמש מתחייב לספק ללקוחות הקצה את שירותיו באופן מכבד ואיכותי כמתחייב מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 וכן מכל דין ונורמה מקצועית החל על אופי ההתקשרות ואופי שירותיו. ככל שידרש, באחריות המשתמש לפצות את הלקוח, נותן השירות או המשתמש המפנה בגין נזקים שנגרמו לו או לשמו הטוב עקב התנהלות רשלנית מצד המשתמש.

-בעלות על מידע: מידע שהוזן בהפניות או בפרופיל שיצר המשתמש דרך colleads הוא באחריות המשתמש בלבד. נותן השירות אינו נושא באחריות לביצוע, לתוצאות או לכל התחייבויות משפטיות הקשורות למידע זה. המשתמשים אחראים על התוכן, הדיוק והתאימות המשפטית של המידע שהם מפרסמים. משתמש שהעלה מידע לגביו זכויות יוצרים ו/או זכות לקניין רוחני ו/או מידע פוגעני ו/או למידע חסוי של צד שלישי כלשהו ישא באחריות הבלעדית לפעולותיו. המשתמש ישפה את נותן השירות בגין כל דרישה או תביעה שתופנה נגדו בגין הפרות שכאלו.

-ציות לחוק: משתמשים צפויים לפעול במסגרת החוקית של המדינה או תחומי השיפוט בו הם פועלים תוך שימוש ב-colleads. כל פעילות המתבצעת בפלטפורמה חייבת להתאים לחוקים המקומיים, הלאומיים והבינלאומיים, ולהבטיח עמידה בתקנות הקשורות לשיווק, פרטיות והגנה על נתונים.

אחריות המשתמשים לשמור על סעיפים אלו משקפת את המחויבות שלנו לטפח סביבה מאובטחת וחוקית בתוך colleads. המסירות שלך כמשתמש לאחריות זו תורמת לקהילה קולגיאלית בטוחה לכל המשתמשים.

5. פרטיות ושימוש בנתונים

פרטיות המשתמש ושימוש בנתונים ב-colleads הם בעלי חשיבות עליונה עבורנו. סעיף זה מתאר את העקרונות המובילים אותנו לגבי נתונים שנוצרים באמצעות השימוש בפלטפורמה שלנו:

-זכויות נתוני משתמש: המשתמשים שומרים בעלות על הנתונים שנוצרו או מוזנים בזמן השימוש ב-colleads. נתונים אלה נשארים תחת שליטה ובעלות המשתמשים בהתאמה והם נשמרים בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו.

-שימוש בנתוני משתמשים: משתמשים רשאים להשתמש בנתונים שנוצרו דרך הפלטפורמה למטרותיהם העסקיות, בתנאי שהם עומדים במדיניות הפרטיות הרלוונטית ובתקנות החוקיות. השימוש בנתונים אלה צריך להתאים לפונקציונליות המיועדת של colleads ואסור להפר את הזכויות של משתמשים או ישויות אחרות.

-שימוש פנימי בנתונים: נותן השירות שומר לעצמו את הזכות להשתמש בנתונים אלה באופן פנימי למטרות עסקיות, בכדי לשפר ולשכלל את שירותי הפלטפורמה. בנוסף, ניתן להשתמש בנתונים אלה בפורמט מצטבר או אנונימי למטרות אנליטיות, התפתחותיות או שיווקיות, מבלי לחשוף זהויות משתמשים.

-אמצעי אבטחה: אנו מחויבים לשמור על אמצעי אבטחה חזקים כדי להגן על נתוני המשתמש. הפלטפורמה שלנו משתמשת בהצפנה, אחסון נתונים מאובטח ועוקבת אחר שיטות עבודה מומלצות כדי להגן על מידע המשתמש מפני גישה או הפרות לא מורשית.

זכויות המשתמשים בנתונים, השימוש והאמצעים שננקטו על ידי נותן השירות בכדי להבטיח אבטחת מידע הם מרכיבים בסיסיים של המחויבות שלנו לפרטיות ואבטחה, שנועדה לייצר סביבה אמינה ומסווגת לכל המשתמשים ב-colleads ולציבור הפונים. להרחבה ניתן לקרוא את מדיניות הפרטיות המלאה שלנו.

6. תשלומים ומנויים

השימוש הבסיסי ב-colleads הוא חינמי וישאר כזה. עם זאת, colleads עשויה להציע שירותים מסויימים או נוספים באמצעות תוכניות תשלום או מנויים. לכן חשוב לנו שמשתמשים יבינו את המדיניות וההנחיות הקשורות לשירותים בתשלום.

-תנאי תשלום ומנוי: על ידי עיסוק בהיבטים בתשלום של colleads, משתמשים מסכימים במפורש למבני התמחור ולמדיניות התשלום המפורטים באתר האינטרנט שלנו. תנאים אלה מכסים את תוכניות המנוי השונות וכל שירותים נוספים הניתנים על בסיס בתשלום. כל סכום שלא ישולם לנותן השירות במועדו, יישא ריבית פיגורים והוצאות גביה בשיעור המרבי המותר על פי דין. יובהר כי במקרה שתשלום לא שולם לנותן השירות במועדו נותן השירותים יהיה רשאי להקפיא ואף לבטל את חשבונו של המשתמש באופן מיידי.

-חידוש וביטול מנוי: שירותים מבוססי מנוי דורשים תשלום עבור כל תקופת המנוי. חידוש אוטומטי של מנויים הוא סטנדרטי. המשתמש יכול לבטל את המנוי בכל עת. ביטולים חלים רק ממחזור התשלום הבא (חודשי או שנתי), בהתאם לתוכנית בה היה רשום המשתמש.

-חובות על סיום שירות: במקרה של הפסקת שירותים בתשלום, המשתמשים אחראים להסדיר את כל התשלומים המגיעים לנותן השירות עד למועד הסיום.

-שינויים ועדכונים: נותן השירות שומר לעצמו את הזכות לשנות את דמי המנוי או את תנאי התשלום לפי שיקול דעתו. המשתמשים יקבלו הודעה מתאימה על כל שינוי, והמשך השימוש בשירותים בתשלום בעקבות שינויים כאלה ייחשב כהסכמה לתנאים המעודכנים.

סעיף התשלום והמנוי נועד להבהיר את ההיבטים הפיננסיים של colleads. תנאים אלה מבטיחים שקיפות, מתאר התחייבויות תשלום, חידושי מנוי וההשלכות הקשורות לסיום השירות.

7. הגבלת אחריות

חשוב לנו להבהיר את היקף החבות בנוגע לשימוש בפלטפורמה שלנו.

-נזקים ישירים ועקיפים: נותן השירות לא ישא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש או חוסר היכולת להשתמש ב- colleads מכל סיבה שהיא. זה כולל, בין היתר, אובדן נתונים, הכנסות, רווחים או הזדמנויות עסקיות, תקלות, עיכובים, פגיעה בטיב השירות, המוצר ורמת האבטחה. נותן השירות רשאי להפסיק את מתן השירות בכל עת בהתאם לשיקול דעתו לצורכי תחזוקה, תיקון ושיפור הפלטפורמה. ללא התחייבות למשך הזמן שפעולות אלו ידרשו. מאידך, נותן השירות יעשה כל שביכולתו לתת מענה יעיל ומהיר ככל הניתן לתקלות בפלטפורמה. כמו כן, נותן השירות (ו/או מי מטעמו) לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם על ידי כוח עליון או נסיבות שאינן בשליטתו שימנעו ממנו לעמוד בהתחייבויותיו (כגון אך לא רק: תקלות תקשורת, מגבלות ביטחוניות או מלחמה, מגבלות בריאותיות, פעולות חבלה והפרעה לסדר הציבורי, שביתה או השבתה, מגבלות כתוצאה ממעשה או מחדל של צד שלישי הנותן שירות לפלטפורמה, מגבלות כתוצאה משינויים בלשון החוק לרבות הוראות שעה, תקנות וצווים).

-תוצאות: נותן השירות אינו מתחייב למשתמשי הפלטפורמה לכמות leads או לכמות מכירות מסוימות אותם ישיגו באמצעות השימוש ב-colleads, ולמשתמשים לא תהיה כל טענה/דרישה/ תביעה כלפי נותן השירות בגין אי מכירה של השירותים אותם הם מציעים באמצעות הפלטפורמה.

-אחריות מרבית: במקרה שמיוחסת אחריות לנותן השירות. לתביעות הקשורות לתנאי השירות, האחריות המרבית שלנו מוגבלת לסכום סמלי, בהתאם לתקנות החוק. הצדדים יעשו את מירב המאמצים כי כל חילוקי הדעות ביניהם, ככל שיתגלעו, ייושבו ביניהם. על החוזה וכל הנובע ממנו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, לבתי המשפט המוסמכים במחוז חיפה תהיה סמכות השיפוט הבלעדית בקשר לחוזה וכל הנובע ממנו.

-אישור משתמש: המשתמשים מאשרים ומקבלים במפורש שהשימוש ב-colleads הוא על אחריותם בלבד. נותן השירות מתנער מכל אחריות מעבר למגבלות המצוינות בהסכם זה.

-ציות משפטי: מגבלות אחריות אלו נקבעות בגבולות המותרים בחוק ונועדו להגן הן על נותן השירות והן על המשתמשים מפני תביעות לא מידתיות או מוגזמות.

הגבלת האחריות המתוארת בסעיף זה משמשת לתחום את מידת האחריות המוחזקת על ידי נותן השירות. חיוני למשתמשים להכיר ולקבל מגבלות אלו, ולהבטיח הבנה שקופה והוגנת של התחייבויות הקשורות לשימוש ב-colleads.

8. סיום

ההוראות הבאות לסיום נקבעו כדי להבהיר את הנסיבות וההשלכות הנוגעות לסיום גישת המשתמש לפלטפורמה.

-זכויות סיום: נותן השירות שומר לעצמו את הזכות להשעות או להפסיק באופן מיידי וחד צדדי את הגישה של משתמש אל colleads לפי שיקול דעתו. הפסקה עשויה להתרחש בעקבות, אך לא רק, הפרה של תנאי השירות, אי ציות למדיניות או שימוש לרעה בפלטפורמה.

נתוני המשתמש לאחר סיום: בעת סיום גישת המשתמש ל-colleads, יוסרו מהפלטפורמה כלל התכנים והמידע שנוצרו על ידי המשתמש בפלטפורמה. נותן השירות אינו מתחייב לשמור או לאחסן את התכנים והמידע.

הישרדות ההסכם: הפסקת הגישה ל-colleads אינה מבטלת את התנאים וההגבלות המפורטים בהסכם זה. החובות והזכויות המפורטות בהסכם זה ממשיכות להישאר בתוקף גם לאחר סיום חשבון משתמש.

חובות משתמש בעת סיום: עם סיום, המשתמשים נדרשים להפסיק כל שימוש בפלטפורמה. כל התחייבויות כספיות או התחייבויות שנצברו עד למועד הסיום, לרבות עמלות או אגרות שטרם שולמו, חייבות להיות מסודרות בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם זה.

תקשורת על סיום: נותן השירות ישתדל למסור את הסיבות לסיום, אם הדבר אפשרי, למשתמש המושפע. עם זאת, ההחלטה להפסיק את הגישה נמצאת בסופו של דבר בידי נותן השירות.

סעיף הסיום מתאר את התנאים וההשלכות הקשורות להפסקת גישת המשתמש ל-colleads. משתמשים מתבקשים לציית להנחיות שנקבעו עם הפסקת העבודה כדי להבטיח סיום חלק ותואם לשימוש שלהם בפלטפורמה.

9. עדכונים ושינויים

colleads עשויה לעדכן או לשנות את התנאים וההגבלות המסדירים את השימוש בפלטפורמה.

סמכות שינוי: נותן השירות שומר לעצמו את הסמכות לבצע שינויים בתנאי השירות לפי שיקול דעתו. שינויים אלה עשויים לכלול עדכונים, שינויים או סעיפים נוספים לתנאים הקיימים.

הודעה על שינויים: המשתמשים יקבלו מידע כדין על כל שינוי בתנאי השירות. הודעות יסופקו בערוצים המתאימים, שעשויים לכלול תקשורת ישירה באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות בולטות בפלטפורמת colleads, או גרסאות מעודכנות של התנאים הנגישים דרך הפלטפורמה.

הסכמה לשינויים: המשך השימוש ב-colleads לאחר יישום השינויים יתפרש כהסכמה לתנאים המעודכנים. משתמשים מוזמנים לעיין באופן קבוע בתנאי השירות כדי להישאר מעודכנים לגבי כל שינוי או עדכונים. אם משתמשים לא יסכימו עם התנאים המעודכנים, יש להם אפשרות להפסיק את השימוש שלהם ב-colleads.

סעיף העדכונים והשינויים מתאר את תהליך השינוי בתנאים וההגבלות, ומדגיש את הצורך של משתמשים להישאר מעודכנים ולקבל כל שינוי בתנאים אם יבחרו להמשיך להשתמש בפלטפורמה.

10. פרטי קשר

ב-colleads אנחנו מאמינים בערוץ תקשורת ברור ונגיש לטיפול בפניות או חששות הקשורים לתנאי השירות.

-ערוצי תקשורת: מומלץ להשתמש בפרטי יצירת הקשר שסופקו באתר ובאפליקציה עבור כל פניה, הבהרות או חששות בנוגע לתנאי השירות או למידע שפורסם ב-colleads. אלו עשויים לכלול שאלות לגבי סעיפים ספציפיים, בקשות להסבר נוסף או דיווח על בעיות פוטנציאליות בפלטפורמה. מידע ליצירת קשר זמין למשתמשים בערוצים שונים כגון דואר אלקטרוני, טפסי יצירת קשר או שיטות תקשורת ישירות המצוינות בפלטפורמת colleads כגון התכתבות בוואטסאפ לשירות לקוחות וטופס דיווח על תקלה

-זמני תגובה: נותן השירות מחויב לספק תשובות בזמן והולם לשאלות או חששות של משתמשים בנוגע לתנאי השירות. ייעשו מאמצים לטפל בפניות אלו במהירות וביעילות.

-הנחיית משתמש: ב-colleads אנחנו מעריכים תקשורת פתוחה כדי להבטיח למשתמשים הבנה מקיפה. משתמשים מוזמנים לבקש הדרכה או הבהרה לגבי כל היבט של תנאי השירות שהם מוצאים כלא ברורים או דורשים מידע נוסף לגביהם.

© כל הזכויוות שמורות 2024