woman's hand holding a smartphone with the colleads app's main screen on it
woman's hand holding a smartphone with the colleads app's main screen on it

המקום להפניות מקצועיות בין קולגות

קו-לידז. הדרך הנוחה והמהירה לקבל מקרים חדשים לקליניקה, לשלוח הפניות לקולגות ממקצועות הבריאות וגם להתייעץ או לענות אחד לשני על שאלות מקצועיות ממוקדות

colleads logo
colleads logo

כל ההפניות שלך במקום אחד

· לקבל לקליניקה מקרים שנכונים לך רק מתי שזה מתאים

another woman colleague profile picture
another woman colleague profile picture
man colleague profile picture
man colleague profile picture
woman colleague profile picture
woman colleague profile picture

· לעקוב בקלות אחרי ההפניות שיצרת וקיבלת

· להתייעץ נקודתית עם קולגות בתחום מומחיותם או לעזור להם עם שלך

· למצוא לאנשים החשובים לך את הכתובת המקצועית המתאימה בצ'יק

female psychologist in her clinic, looking and smiling at her smartphone picture
female psychologist in her clinic, looking and smiling at her smartphone picture

בלי רעשי רקע

בשביל למלא את השעות הקשות בקליניקה, כבר לא צריך לעקוב אחרי מיליון קבוצות בוואטסאפ או בפייסבוק או לשלם הון על קידום באינדקסים מקצועיים, ואפשר להפסיק לשרוף את הזמן על שיחות טלפון ארוכות עם פונים (שלא לדבר על לסנן מטרידנים...)

וכשרוצים להפנות לא צריך להתאמץ להיזכר בפרטי הקליניקה והפרקטיקה של כל קולגה ולהתחיל לברר עם כל אחד בנפרד אם ומתי מתאים להם לקבל את המקרה

רק פרופשונאלס

הפניות טובות מתבססות על אמון ומקצועיות. זו הסיבה שרק הרשומים בפנקס העוסקים במקצועות הבריאות ובפנקס העבודה הסוציאלית יכולים להשתמש בקו-לידז. וגם אז, רק כשקיבלו הזמנה אישית מקולגה.

הרישום לפלטפורמה נעשה דרך חשבון ה google שלך, כדי שנוכל להצליב בין אנשי הקשר שמופיעים שם לאלו שכבר רשומים לקו-לידז.

ככה רשת הקולגות האמיתית שלך מקבלת ייצוג דיגיטלי זמין ונוח בכל מקום ובכל שעה, והימים הארוכים בקליניקה מרגישים קצת פחות בודדים...

a group of colorful colored board game pawns in a circle connected by golden lines
a group of colorful colored board game pawns in a circle connected by golden lines

8

סקטורים מקצועיים

57

סוגי שירות
סקטורים מקצועיים

9

הרעיון לקו-לידז. בא אליי אחרי שנים של עבודה כפסיכולוגית בשירות הציבורי ובקליניקה, מתוך תסכול מצטבר מהדרך הלא יעילה (ולפעמים גם מציפה) בה אנחנו מנהלים את תהליכי ההפניה ביננו, והמחשבה שזה לא צריך להיות כל כך קשה ומסורבל ללקוחות המתאימים לנו למצוא אותנו...

מאיפה הרעיון?

a phone with a picture of a person's incoming referral
a phone with a picture of a person's incoming referral

אז איך מצטרפים?

אפשר להשאיר פרטים כדי להכנס לרשימת ההמתנה

לאימות, אבל הכי פשוט זה לשאול קולגות אם הם

כבר בקו-לידז. ולבקש מהם הזמנה

אפשר להשאיר פרטים כדי להכנס לרשימת ההמתנה לאימות, אבל הכי פשוט זה לשאול קולגות אם הם כבר בקו-לידז. ולבקש מהם הזמנה